Verslag jaarvergadering 2019

                                                                                            Donderdag 04-04-2019

Afmelding vergadering: Frank Geerdink, Frank Visschedijk en Marcel.

Aanwezig: 35 leden. 

De vergadering wordt geopend met een minuut stilte ter nagedachtenis aan ons overleden wielervriend Alwie Zwijnenberg. 

·         Opening vergadering.

Martin Kokhuis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

·         Wijzigingen leden.

Nieuwe leden: Herbert Wesselink en Niels Luisman.

Stoppende leden: n.v.t.

We hebben nu in totaal 53 leden. 

 

Martin heeft in het kort uitleg gegeven wie er lid kunnen worden van de Bokk'nrieders en waarom we er zo over denken. Het is de bedoeling dat een lid uit Albergen komt of binnenkort in Albergen gaat wonen. Ook oud Albergenaren kunnen lid zijn van de club. We vinden het sociale gebeuren, koffie en/of een biertje na een training, belangrijk. We denken dat niet Albergernaren eerder geneigd zijn om direct naar huis te fietsen i.v.m. de invallende duisternis en dus geen bakje koffie gaan drinken. Dit gaat ten koste van de gezelligheid binnen de club.

 

·         Zomerprogramma.

-        Het zomerprogramma wordt uitgedeeld en doorgenomen door John Wolbers.

-        De openingsrit staat gepland op 20 april, start om 13.30 uur.

-        Dit seizoen wordt er weer gefietst op de dinsdag- en donderdag avond. De belangrijkste trainingsavond blijft de dinsdagavond. Op de donderdagavond gaan we krachttrainen als voorbereiding op de wielerweek in Frankrijk. Hierbij gaan we een vast rondje fietsen met iedere keer dezelfde trainingsonderdelen zodat voor iedereen duidelijk is wat we gaan doen en er geen leider noodzakelijk is.

-        Bij tochten waar een * achter staat, wordt er tijdens of na de rit een consumptie genuttigd.

-        Op de datum dat er een tocht gepland staat is het niet de bedoeling een andere tocht te plannen.

-        Als er geen tocht gepland staat mag er op eigen initiatief een tocht of route worden voorgesteld. Dit kan via datumprikker of via WhatsApp in de Bokk´nrieders groep. Erik Masselink is gevraagd of hij eventueel op deze zondagen een route wil voorstellen.

 

 

·         Wielerweek Frankrijk.

-        Op 3 personen na is de deelname vastgesteld. Arnold benadert deze 3 personen nog om de deelnamelijst definitief vast te stellen.

-        Er volgt binnenkort een informatieavond voor de deelnemers.

 

·         Kleding en helm.

-         We zijn overgestapt naar een nieuwe leverancier voor onze kleding. Ten Tusscher uit Enschede wordt onze nieuwe leverancier. Hij voert het merk Craft. Er is een pasavond georganiseerd waarbij iedereen de mogelijkheid heeft gehad om de nieuwe kleding te passen. Er zijn door 25 personen nieuwe kleding besteld. 

-         De levertijd voor nieuwe kleding is ongeveer 8 weken.  

-         Er is besloten om 1x per jaar nieuwe kleding te bestellen. Marc Arends stuurt begin december een reminder via de WhatsApp om kleding te bestellen met een uiterste besteldatum. Deze bestelling wordt eind december geplaatst bij de leverancier.

-         Er wordt een kleine voorraad kleding aangeschaft met de meest gangbare maten voor het geval er iemand in kledingnood komt door valpartij of andere oorzaak.

-         De helm wordt niet meer centraal door de club aangeschaft. Iedereen is vrij om zelf een model te kiezen. Er is één voorwaarde, de helm moet wit zijn. Het is nog steeds de bedoeling dat op de nieuwe helm de stickers van onze sponsor Ad Fontem geplakt worden. Deze stickers zijn te verkrijgen bij Marc Arends. De huidig voorraad wordt ter plekke uitgedeeld. Nieuwe stickers worden besteld.

 

·         Financiën. 

-        Marc Kemna bespreekt de financiële positie. We hebben een gezonde kas.

-        Bijdrage voor 2019 wordt vastgesteld op €45,-. De sponsorbijdrage blijft ook gehandhaafd.

 

·         Rondvraag.

-        Gijs Broekhuis; Ooit is er sprake geweest dat er een wasplaats voor de mountebikefietsen gerealiseerd zou worden bij Morshuis, is dit nog aktueel?

Antw: Er was toestemming van Edward maar men moest het zelf realiseren. Dit is er niet van gekomen. Tijdens de vergadering lijkt er ook geen belangstelling meer voor te zijn.

-        Eddy Hulshof; We willen graag met de C-groep apart en op eigen tempo de openingskoers fietsen. Kunnen we dan onderweg een bakje koffie met gebak nuttigen en deze kosten declareren?

Antw: Ja, dat kan.